تماس با ما

می توانید با هریک از راه های ارتباطی زیر با زانیست فایل در ارتباط باشید.

 

آدرس دفتر مرکزی

کردستان – سنندج – شهرک بهاران – ۱.۱۷ – مجموعه نابینایان

تلفن تماس

۰۹۲۲۲۳۴۱۰۶۳