ثبت شکایات

شما سروران گرامی میتوانید هرگونه شکایات و پیشنهادات خود را قالب سایت زانیست فایل با وارد کردن نام – ایمیل و موضوع و همچنین پیام مربوطه و خود برای ما ارسال نمایید .
همکاران ما در اسرع وقت به موضوع شما رسیدگی خواهند کرد .